Follow us on

Více o HOPI

Podnikání pro 21. století: Zodpovědné. Udržitelné. Ohleduplné.

Hodnoty, jimiž se řídíme, jsou pro nás stejně důležité jako podnikání samo. Jde nám o naše dobré jméno, spokojenost zákazníků a zaměstnanců, udržitelný rozvoj celé společnosti. Máme propracovanou environmentální strategii, angažujeme se v řadě CSR aktivit (společenská odpovědnost firmy) a řídíme se firemním etickým kodexem.

Etický kodex

Věříme, že podnikání je kvalitní jen do té míry, jak kvalitní jsou vztahy mezi jeho aktéry. Proto máme v HOPI zavedený etický kodex, na jehož dodržování úzkostlivě dbáme.

Zaměstnanci

Ve společnosti HOPI vytváříme pracovní prostředí, v němž panuje ovzduší vzájemné důvěry a úcty a ve kterém všichni pociťují odpovědnost za své pracovní výkony i dobrou pověst firmy. Usilujeme o rozvoj našich zaměstnanců, dáváme jim prostor k dalšímu růstu a udržujeme s nimi otevřenou komunikaci prostřednictvím firemních informačních a konzultačních procesů. Chceme, abychom všichni fungovali jako jeden tým se společným cílem.

Čestnost a upřímnost

Společnost HOPI se řídí principem poctivého a spravedlivého jednání vůči dodavatelům, zákazníkům, konkurenci a zaměstnancům. Jednáme otevřeně a čestně. Říkáme to, co si myslíme. A děláme to, co říkáme. Totéž očekáváme i od všech, s nimiž obchodujeme.

Obchodní partneři

Naší strategií je získat a udržet si obchodní partnery kvalitou poskytovaných služeb plně přizpůsobených jejich individuálním potřebám a požadavkům. Řídíme se normou ISO 9001 a také směrnicí HACCP včetně analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů pro všechny logistické procesy. Usilujeme o to, abychom se všemi odběrateli, dodavateli i ostatními obchodními partnery nastavili vždy oboustranně výhodné vztahy, které budou v souladu s našimi principy a cíli.

Environmentální strategie

Podnikáme tak, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Máme certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 pro skladování, kompletaci, crossdockingové operace, nákup, prodej i dopravu suchého, chlazeného a mraženého zboží. K ochraně životního prostředí přispíváme mj. následujícími aktivitami.

Využití odpadního tepla

Odpadní teplo z kompresorů chladicích systémů využíváme k vytápění administrativních budov a ohřevu užitkové vody.

Osvětlení

Instalujeme úsporné světelné zdroje, využíváme technologie odrazových ploch a zavádíme pohybová čidla, abychom šetřili energii.

Podpora výsadby lesů

V rámci programu „STROMY PRO ŽIVOT“ vysadí dodavatelská firma za každých 10 námi odebraných kartonů papíru 1 strom. Ročně je to kolem 700 nových rostlin.

Solární energie

Sluneční elektrárna na střechách skladových hal vyrábí energii pro naši spotřebu bez zatížení distribuční sítě a zabírání orné půdy.

Doprava

Postupně zavádíme techniku splňující normy EURO 5 a 6. Centrálním plánováním, diverzifikací vozového parku či školením řidičů na ekonomickou jízdu dosahujeme maximální úspory pohonných hmot.

Odpady

Jsme součástí systému REMA – „Zelená firma“ a tříděním i recyklací odpadu či využitím úsporných balicích strojů snižujeme produkci odpadů a obalů. Recyklujeme také staré elektrospotřebiče.

Společenská odpovědnost

V rámci naší CSR činnosti podporujeme řadu sportovních, kulturních či vzdělávacích projektů, které obohacují společnost a přispívají k větší životní spokojenosti našich spoluobčanů.

Historie HOPI

Když v roce 1992 založil František Piškanin v Karlových Varech obchodní společnost, nemohl ještě tušit, že přesně o dvacet let později získá se svým HOPI Holdingem cenu Ernst & Young Podnikatel roku. Rodinná firma z Karlových Varů se přes Prahu a Moravu postupně rozšířila na Slovensko (2000), do Maďarska (2004), Polska (2012) a Rumunska (2013). Od roku 2012 se podnik transformoval v HOPI Holding a.s., do nějž v rámci divize HOPI FOODS patří i potravinářské společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, Perfect by Filip Sajler a AD FineDine. V divizi AGRICULTURE jsou zase farmy Otročín a Bemagro,

Nabídka práce

všechny nabídky

V tomto distribučním centru nejsou momentálně žádné volné pracovní pozice.

Proč si vybrat Hopi?

Naší předostí je vysoká orientace
na zákazníka a spokojené zaměstnance.

více o hopi
Pokrýváme celou Evropu
Stabilita, pružnost a bezpečnost v jednom
Poctivý zaměstnavatel
Kvalitní péče o zákazníka
Zvyšování efektivity
Dáváme prostor lidskému potenciálu

Společnosti,
které nám již důvěřují

Vybrané reference
P&G Tesco Lindt Ahold Haribo Tipafrost DR. Oetker Hollandia Bohemia sekt Mondelez